JUBILACI

Już kolejny raz, Koło Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze zorganizowało w dniu 5 grudnia 2014r. uroczyste spotkanie z jubilatami obchodzącymi okrągłe rocznice urodzin . W rodzinnej atmosferze, gościnnego Klubu KS „Gwardia” wręczono jubilatom listy gratulacyjne, a Paniom dodatkowo kwiaty.

Na tą sympatyczną i miłą imprezę zaproszono: Z-cę Komendanta Miejskiego Policji kom. Macieja Sałka, Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP Jana Papisa, przedstawiciela zaprzyjaźnionego Koła Nr 16 Emerytów Wojskowych, byłych Żołnierzy WP Tomasza Bieluszewskiego i Prezesów  Kół ościennych SEiRP Nr 1 Leszka Juszczaka i z Nowej Soli Zenona Seiberta.

Nie obyło się bez części artystycznej w wykonaniu Zespołu kabaretowego „ Monte Verde” z Uniwersytetu III wieku pod kierunkiem Romana Czarneckiego, w skład którego wchodzili : Ewa Żółciak, Bożena Rutkiewicz i nasz emeryt, wspaniały gitarzysta i wokalista Eugeniusz Czerwiński. Odbyła się również prezentacja swoich wierszy przez utalentowaną poetkę , wpisaną do Okręgowej Księgi „Zakręconych Pozytywnie” – Bogusławy Hajdasz.

Następnie przystąpiono do części oficjalnej, czyli uroczystego wręczania listów gratulacyjnych przez współorganizatorów czyli Z-cę Komendanta i Prezes Zarządu Koła Barbarę Milej. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Bogumiła Hajdasz, Maria May, Bożena Szykowna, Bogdan Makowiecki, Krystyna MagdziareJózef Der, Krystyna Pekar, Alicja Rataj, Aleksander Pięt Janina Plaszczyk, Donald Plaszczyk, Ignacy Kulczycki, Danuta Przymuszał Alfons Kopka, Zbigniew Dębicki Tadeusz Gudz, Jan Michalak Ewa Żółciak ( wspaniała członkini zespołu kabaretowego” Monte Verde”, pełna werwy, uśmiechu i radości )


Miłą i sympatyczną atmosferę zapewniła Prezes Koła Nr 2 – Barbara Milej, za jej wysiłek należą się słowa podzięki.

Każde takie wydarzenie, niby zwyczajne, to w wymiarze indywidualnym widać było, że stanowi dla jubilatów wielkie przeżycie. Spotkanie zakończyło się wspólną  , rodzinną kolacją.

Tylko przyklasnąć takim inicjatywom.

 

Zbigniew Kobryń – rzeczn.pras.ZO

Zenon Seibert – zdjęcia