NOWOROCZNE ZEBRANIE KOŁA NR 1

W dniu 10 stycznia 2015 r. odbyło się coroczne, pierwsze w tym roku zebranie Koła Nr 1 SEiRP w Zielonej Górze. W zebraniu uczestniczyły 52 osoby. Zaproszono również Radną Miejską Jolantę Danielak, Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP Jana Papisa i Prezes Koła Nr 2 Barbarę Milej.

Prezes Koła Nr 1 Lesław Juszczak otworzył zebranie, przywitał gości i zebranych członków Koła, oraz prowadził zebranie. Wystąpienie swe, rozpoczął od złożenia sprawozdania z działalności Koła za rok 2014, stwierdzając, że założony plan pracy , został zrealizowany w 100% ( między innymi, odbyły się wszystkie zaplanowane wycieczki i spotkania oraz wyjścia do teatru i na koncerty  do filharmonii ).

Następnie Prezes ZO SEiRP Jan Papis dokonał wręczenia legitymacji nowo przyjętym członkom stowarzyszenia, złożył życzenia noworoczne oraz zapoznał zebranych z pracami ZG i ZO naszego Stowarzyszenia.

W dalszej kolejności Wiceprezes Koła Janina Kowalaszek, przedstawiła Plan pracy na 2015 r., który ma obfitować w wyjazdy do kurortów po zdrowie, imprezy turystyczne i kulturalno- rozrywkowe.

Podczas zebrania głos zabierali zaproszeni goście : B. Milej mówiła o ubezpieczeniach grupowych w PZU dla członków stowarzyszenia oraz zaprosiła do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koło Nr 2.

Głos zabrała również Radna m. Zielona Góra Jolanta Danielak ( kandydatka na Prezydenta Miasta z listy SLD) przedstawiając swoje wizje na zmiany w kierowaniu miastem po połączeniu miasta z gminą . Informację przyjęto z wielkim zainteresowaniem.

Zebranie zakończył składkowy, wspólny i smaczny obiad, przy którym nasi członkowie rozmawiając wspominali, stare dobre dzieje z dawnych lat oraz cieszyli się ze wspólnego bycia razem w miłej i przyjemnej atmosferze.

 

Tekst – Zbigniew Kobryń

         (na podstawie relacji J. Kowalaszek)

Zdjęcia – Mariusz Kowalaszek