POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU SEiRP

Rok 2014  był rokiem wytrwałej, ciężkiej i mozolnej pracy Prezydium i Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze. Szczególnie koncentrował się na kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Okręgu, jak również  na szczeblu centralnym, gdzie prym organizacyjny wiódł ówczesny Wiceprezes ZG SEiRP Jan Papis, pochodzący właśnie z naszego okręgu.

Nadszedł czas podsumowania ubiegłorocznych poczynań, dokonań i tak w dniu 30 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze, w tym roku posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego.

Obrady prowadziła bardzo sprawnie i skutecznie Barbara Milej wybrana przez ogół w głosowaniu jawnym.

Obszerne sprawozdanie w tym temacie, przedstawił Prezes ZO Jan Papis, w którym poruszył sprawy merytoryczne ubiegłych działań, podziękował zebranym za trud włożony w pracy społecznej i ich zaangażowanie, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom naszego stowarzyszenia. Istotą rzeczy jest fakt, że nasz okręg obecnie liczy ponad 850 członków , a założeniem i naszą ambicją  jest, by pod koniec kadencji osiągnąć rezultat 1.000 członków.                         Ważnym elementem posiedzenia, była dyskusja nad organizacją zbliżających się obchodów XXV – rocznicy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Opracowany został plan obchodów na terenie okręgu i województwa lubuskiego, zaakceptowany przez cały Zarząd. Podjęto uchwałę w tej materii, która  po przegłosowaniu weszła w życie do realizacji. Nadzór i kontrolę nad nią ma sprawować wybrana trzy osobowa Komisja w składzie ; Eugeniusz Czerwiński, Józef Der i Zbigniew Kobryń.

Podczas obrad przyjęto sprawozdanie finansowe i bilans za rok ubiegły oraz plan  finansowy na rok 2015  przedstawiony przez księgową Danutę Stańczyk.

Dla uczczenia XXV- rocznicy powołania SEiRP – rzecznik prasowy ZO Zbigniew Kobryń, poświęcił 5-miesiący na napisanie, opublikowanie „ Kroniki ZO SEiRP” tom 1 i właśnie na tym posiedzeniu przekazał ją Zarządowi Okręgowemu. Kronika dotyczy okresu od 1990 r. do końca roku 2014. Zawiera genezę powstania, sylwetki aktywnych i z najdłuższym stażem organizacyjnym,  ich dokonania  oraz ważniejsze zdarzenia z życia naszego Zarządu. Następne materiały do „Kroniki”, będą systematycznie gromadzone i opublikowane zostaną  w pozostałych tomach.

 

Zbigniew Kobryń – tekst

Eugeniusz Czerwiński – zdjęcia