INTEGRACJA

…  to ulubione słowo Pani Prezes naszego Koła. Wywodzi się od łacińskiego „integrare” czyli w przekładzie na polskie – scalić. To szereg działań zmierzających do uściślenia pozytywnych relacji, wzajemna motywacja, […]