OBRADY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w ZIELONEJ GÓRZE

W dniach 22 – 24 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe, drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego

Po raz kolejny gościliśmy w Zielonej Górze. Tematyka posiedzenia była obszerna, poprzednie obrady nie załatwiły niektórych ważnych tematów stąd obrady kilkudniowe. Najważniejszymi sprawami rozpatrywanymi podczas tego posiedzenia były sprawy finansowe. Przyjęliśmy sprawozdania – bilans za 2014 rok oraz sprawozdanie z działalności Organizacji Pożytku Publicznego. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu budżetu – planu przychodów i wydatków Zarządu Głównego na 2015 rok przyjęto kilka uchwał „okołobudżetowych” mających na celu regulacje określonych wydatków /m. in. zwrotu przez ZG kosztów przyjazdu na posiedzenia organizowane przez Zarząd, nakład i odpłatność za biuletyn informacyjny/ oraz wysłuchano informacji księgowej i skarbnika ZG na temat metodologii opracowania budżetów w Stowarzyszeniu. Budżet na 2015 rok przyjęto jednomyślnie. Ważnym, było uchwalenie nowego regulaminu działalności Komisji OPP Zarządu Głównego.

.
Przyjęliśmy również harmonogram-plan działań ZG na 2015 rok. Dokonaliśmy zmian w składach niektórych komisji i zespołów.
Miłym akcentem obrad było wręczenie byłym Wiceprezesom Zarządu Głównego: Janowi Papisowi i Zdzisławowi Pełce nagród rzeczowych za działalność w Prezydium ZG w poprzedniej kadencji oraz podjęcie uchwały o nadaniu odznaczeń i przyznaniu tytułów honorowych.

Tekst: Zdzisław Bartula
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński