ŚWIĘTO POLICJI

Coroczne uroczystości święta Policji garnizonu zielonogórskiego, tym razem odbyły się 31 lipca 2015 r. przed Komendą Miejską Policji. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem  meldunku Komendantowi Miejskiemu insp. Andrzejowi  Kostce. Po części oficjalnej , rozkazem Komendanta awansowano policjantów na wyższe stopnie służbowe, odznaczono i wyróżniono ich nagrodami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, gminnych, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby granicznej i ważnych jednostek organizacyjnych z terenu miasta i powiatu.

W uroczystościach tych, wzięła udział również liczna grupa naszych emerytów i rencistów policyjnych , oraz rodziny obecnych policjantów i członkowie Stowarzyszenia Emerytów  i Rencistów Policyjnych z Koła Nr 1 i 2 oraz Koła SEiRP z Sulechowa.

Delegacja w osobach Prezesów w/w Kół : Barbary Milej i Adama Cieślaka wręczyła Panu Komendantowi insp. A. Kostce list gratulacyjny i podziękowania za dobrą współpracę i daleko idącą pomoc naszemu Stowarzyszeniu.

Tradycją  już, stało się uczestniczenie naszych emerytów w uroczystych obchodach Święta Policji , a tym bardziej przyjemne jest, że nasze Koła otrzymują oficjalne zaproszenia na te imprezy z rąk Komendanta Miejskiego Policji. SWIADCZY TO O TYM, ŻE JESTEŚMY DOCENIANI PRZEZ KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI.

 

 

 

Zbigniew Kobryń

rzeczn. pras. ZO