SREBRNA ROCZNICA

Chciałoby się rzec „srebrne gody”, ale to określenie  obiegowo przypisane jest związkowi dwojga ludzi, małżeństwu. A przecież srebrna rocznica, to 25-lecie wspólnoty, niekoniecznie małżeńskiej. Właśnie taką rocznicę obchodzi w tym […]