JUBILACI KOłA NR 2 SEiRP w Zielonej Górze

Spotkanie z jubilatami Koła nr 2 SEiRP w Zielonej Górze.