PRZEKAŻ 1%

DRODZY DARCZYŃCY PRZEKAŻCIE należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formie PIT za 2015r stosownego wniosku na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych nr KRS : 0000043188 Numer rachunku bankowego SEiRP jako […]