STANOWISKO ZG SEiRP DOT. Projektu ustawy o zmianie ustawy emerytarnej

Treść stanowiska ZG SEiRP (plik PDF) 2. Opinia prawna Kancelarii Prawnej „Chmaj i Wspólnicy SP.K.”           (plik PDF) Jeśli się nie otworzy plik wejść na stronę […]