STANOWISKO HONOROWEGO PREZESA

STANOWISKO HONOROWEGO PREZESA Z.G. HENRYKA BOROWIŃSKIEGO W ODPOWIEDZI NA „SŁOWO” W SPRAWACH STATUTOWYCH Z uwagą zapoznałem się z treścią listu skierowanego do delegatów na VII Zjazd Stowarzyszenia, przez członka Zarządu […]