SPOTKANIE Z OPZZ

W dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza z Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisławem Czarneckim i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.

Poniżej zamieszczamy materiał ze spotkania, opracowany przez Panią Agnieszkę Skruczaj z Biura Prasowego OPZZ.
Byli pracownicy służb mundurowych zaniepokojeni zmianami w świadczeniach emerytalnych
Zmiany w świadczeniach emerytalnych budzą ogromny niepokój byłych pracowników służb mundurowych. W tej sprawie przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się z prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisławem Czarneckim i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Legionowskiego Stanisławem Kraszewskim.
Tryb i sposób procedowania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest łamaniem przyjętych norm dialogu społecznego. Jednocześnie wprowadzane zmiany są niesprawiedliwe i krzywdzące.
Wprowadzane zmiany są niekonstytucyjne, i niezgodne z wyrokiem TK z 2009 roku. Jednocześnie całe środowisko służb mundurowych spostrzega je jako karę dla szerokiej rzeszy funkcjonariuszy podejmujących i pozostających w służbie na rzecz demokratycznego państwa. Wprowadzenie rozwiązań mówiących, że każdy, kto przed 31 lipca 1990 rokiem służył choć jeden dzień w służbach bezpieczeństwa lub jej pokrewnych organach, a potem przeszedł do pracy w służbach III RP, traci należne uprawnienia emerytalne jest dyskryminacją funkcjonariuszy, którzy poświęcili swoje życie dla służby ojczyźnie.
Na spotkaniu podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy. OPZZ jako reprezentatywna centrala związkowa będzie wykorzystywała opinie i stanowiska Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Radzie Dialogu Społecznego. Tworzone rozwiązania prawne muszą być zgodne z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym a przede wszystkim powinny szanować pełną poświęcenia służbę funkcjonariuszy, podczas której często narażali oni swoje życie i zdrowie.