UWAGA – WAŻNE

W związku z ustawą z dnia 16 grudnia2016r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP i SW nastąpił znaczny wzrost ilości wniosków […]