KOMUNIKAT – DAROWIZNY

 KOMUNIKAT Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r. W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym […]