PLAN PRACY NA 2017r

1. Styczeń 14 Koncert Noworoczny odbył się 2. Luty 17 koncert filharmonia   odbył się 3. Marzec     10 i 31 godz.19 00 koncert filharmonia zapisy w SEiRP     19 03 […]