OBRADY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 03.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze w którym uczestniczyli Prezesi wszystkich kół terenowych oraz zaproszeni goście w osobach Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w […]