POSIEDZENIE PLENARNE ZO SEiRP W ZIELONEJ GÓRZE

Korzystając z okazji wspólnego posiedzenia z LZW Gorzów w dniach 6 – 7. października 2017 r. w Torzymiu odbyło się również wyjazdowe posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego. Frekwencja dopisała, a gośćmi […]