UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

W dniu 12.12.2017 r. w zielonogórskiej „Gwardii” przy ul. Strzeleckiej odbyło się posiedzenie przedświąteczne ZO SEiRP w którym uczestniczyli wszyscy Prezesi Kół terenowych, członkowie Prezydium ZO i zaproszeni goście w […]