PLAN PRACY KOŁA NR 1 NA 2018r

  STYCZEŃ 13 TEGO  – KONCERT NOWOROCZNY FILHARMONIA. LUTY-KONCERT FILHARMONIA MARZEC 10 TEGO -WYCIECZKA ZIMOWA DO SPREWALDU Z POCZĘSTUNKIEM MARZEC -PLANOWANE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE WYBIERAMY NOWY ZARZĄD KWIECIEŃ  – SPOTKANIE SAMOTNYCH…DATA […]