DRODZY DARCZYŃCY

 Pomoc finansową możne otrzymać osoba w związku z : trudną sytuacją życiową; skutkami katastrof i klęsk żywiołowych; działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych; promocją i ochroną zdrowia; działalnością na rzecz kultury, […]