INFORMACJĘ DOT. ODWOŁAŃ DO SĄDU

Najnowsze informacje z pola walki…. 1. Ilość odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia na podstawie „ustawy” i przekazanych przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie – Zarejestrowano 5747 […]