APEL WS.TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

BARDZO WAŻNE!                                                                                                                           Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty […]