ZJAZD STATUTOWY

W Warszawie, odbył się 27.04.2018 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych poświęcony głównie przyjęciu nowego Statutu Stowarzyszenia.  ZO SEiRP w Zielonej Górze był reprezentowany przez Prezesa Jana Papisa i dwóch Wiceprezesów Eugeniusza Czerwińskiego i Józefa Dera.

W imieniu Komisji Statutowej propozycje nowego Statutu wraz z uwzględnionymi dotychczasowymi poprawkami przedstawił jej przewodniczący Leszek Orkisz.

W trakcie burzliwej dyskusji delegaci z sali zgłosili kolejne dwie poprawki które w głosowaniach zostały zaakceptowane. Po ich uwzględnieniu i końcowym zredagowaniu projektu przedstawiona ostateczna wersja nowego Statutu została przez delegatów w toku głosowaniu przyjęta.

 

Tekst: Zbigniew Kobryń