WIOSNA 2019 r – W GRUZJI.

Fundacja Kresowa „Polonia” _ „TRANSPOLONIA _______________________________________________ Gruzja… to esencja słowa „przygoda” – antyczna kraina złotego runa, wiosek z kamiennymi wieżami ukrytych pośród gór Kaukazu, labiryntów skalnych miast, stepowych i bezkresnych […]