ZEBRANIE KOŁA SEiRP w KROŚNIE ODRZ.

W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyło się  zebranie Koła SEiRP w Krośnie Odrz. w nowo wybudowanym  budynku Komendy Powiatowej  Policji. Trzeba tu zaznaczyć , że Zarząd Koła otrzymał nowe pomieszczenie na działalność statutową pod Nr Pokoju 237. W zabraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Wiceprezesa  ZO Adama Cieślaka i Sekretarza ZO Zbigniewa Kobryń. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła Bogdan Michalak. Po omówieniu spraw organizacyjnych, głos zabrał Wiceprezes A. Cieślak , który szczegółowo  omówił sprawy związane z przejściem z dotychczasowego ubezpieczenia grupowego w „ WARCIE” do obecnego ubezpieczyciela PZU „Życie” , w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Zarządem Głównym SEiRP ,a PZU „Życie”.

Tekst i foto: Zbigniew Kobryń