LIST OD ANDRZEJA ROZENKA

Koleżanki i Koledzy! Dziś mija 25 miesięcy od uchwalenia przez Sejm RP ustawy represyjnej. Jak wiecie w jej efekcie śmierć poniosły co najmniej 53 osoby, a pozostali zostali skazani na […]