PAN PRACY KOŁA Nr 1

    STYCZEŃ 13 01  Koncert Noworoczny Filharmonia. 25 01  Koncert Kameralny.     LUTY 01 02 Filharmonia Koncert Romantyczny. 23 02 Zabawa Karnawałowa.     MARZEC  09 03 Zebranie Koła Połączone z […]