ZEBRANIE Koła Nr 1 SEiRP

W dniu 09.03.2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Ze względu na dużą ilość członków Koła, wybrano lokal przy ulicy Dolina Zielona w Zielonej Górze. Frekwencja na zebraniu dopisała. Koło liczy obecnie 119 członków, kilkoro osób nie przybyło , ze względów zdrowotnych.

W zebraniu uczestniczył zaproszony gość specjalny Jan Papis Prezes Zarządu Okręgowego SEiRP. Za zgodą zebranych członków, na prowadzącego zebranie wybrano Prezesa Koła Nr 1 Lesława Juszczaka, który notabene świetnie wywiązał się ze swych obowiązków. Wybrano też Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję mandatową, a sekretarzem zebrania została Kol. Danuta Dudek.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Prezes L. Juszczak, przypominając o wykonaniu w 100 % założonego planu pracy; zrealizowane zostały wycieczki krajowe i zagraniczne, grupowy wyjazd sanatoryjny, spotkanie integracyjne z Jubilatami, udzielanie możliwej pomocy w załatwianiu spraw indywidualnych członków Koła oraz pozyskano 5 nowych członków, którym uroczyście wręczono na dzisiejszym zebraniu legitymacje członkowskie.

W dalszej części Kol. E. Osip przedstawiła sprawozdanie finansowe, a Wiceprezes Koła Janina Kowalaszek zaprezentowała plan pracy i kierunki działania na rok 2019. Odbyła się również dyskusja w której głos zabierali: kol. kol. E. Serkowski, H. Koprowski i J. Jagiełowicz. 

Na zakończenie zebrania Prezes Koła L. Juszczak złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczył każdej z obecnych słodkie bombonierki z czekoladkami. Zebranie sprawozdawcze, połączone z obchodami Dnia Kobiet uświetnił wspólny uroczysty posiłek.

Tekst: Zbigniew Kobryń

Zdjęcia: Mariusz Kowalaszek