XXII ZLOT – ŁAGÓW 2019r

Już po raz dwudziesty drugi odbył się zlot emerytów i rencistów policyjnych oraz czynnych policjantów z pionu kryminalnego woj. lubuskiego.

      W województwie lubuskim tradycją stało się już, odbywanie corocznych zlotów integracyjnych emerytów i rencistów pracujących w pionach kryminalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. oraz czynnych funkcjonariuszy tegoż pionu. Odbywały się one przeważnie w Niesulicach lub w Głębokiem, a tym razem zlot odbył się  14 – 15 czerwca 2019 r. w gościnnym ośrodku „ Zamaczek” w Łagowie .Spotkania te zainicjowane zostały w 1997 roku i trwają bez przerwy do chwili obecnej. Od tego czasu wszyscy emeryci i obecni pracownicy pionu kryminalnego w woj. lubuskim, niecierpliwie odliczają czas do następnego spotkania . Każdy taki Zlot ubarwiony jest okolicznościowym wierszem satyrycznym ( wydrukowanym w broszurce) i stosownym zdjęciem pamiątkowym uczestników zlotu..  

     Prężnie działający w Kole nr 2 SEiRP oraz I wiceprezes Zarządu Okregowego w Zielonej Górze kol. Eugeniusz Czerwiński  sprawdził się również organizacyjnie na zlocie kryminalnych w Łagowie Natomiast kol. Henryk Gromek zasłużył się między innymi tym, że na przywitanie ułożył i zadedykował wszystkim przybyłym, swój wiersz ( opublikowany w broszurce) zaczynający się słowami:

„ W 1997 pierwsze spotkanie,
Starych emerytów nad jeziorem Niesłysz.
Po kres żywota w pamięci wszem zostanie,
Co w naszej historii jest i było niegdyś.   ….”

     Zabawa była przednia, wspólne śpiewy przy muzyce mechanicznej i pieśniach biesiadnych oraz rozmowy trwały do białego rana. W rozmowie z organizatorami , otrzymałem odpowiedź , że zloty te integrują  byłych pracowników, a zarazem  przywołują dawne wspomnienia z czasów służby w pionach kryminalnych. Nie zapomniano na tym spotkaniu również, o tych którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę – uczczono ich pamięć symboliczną minutą ciszy.

Wszyscy rozjeżdżali się zadowoleni i z hasłem „było fajnie, do zobaczenia za rok na XXIII  Zlocie”. Dużo byłych pracowników kryminalnych nie dotarło na Zlot z różnych względów ; wiekowych, zdrowotnych i obowiązków służbowych na swoich stanowiskach służbowych.
Zachęcamy kolegów z innych części kraju do brania przykładu z woj. lubuskiego , spotkania te zostaną w pamięci na zawsze.

Istotą rzeczy jest powiedzenie „ Oby  nam się chciało chcieć”.

Tekst: Zbigniew KobryńZdjęcia
zdjęcia:Mariusz Kowalaszek