REJS PO ODRZE

W dniu 12.06.2019 r. z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Nowej Soli odbył się zaplanowany wcześniej zgodnie z planem pracy Koła rejs statkiem wycieczkowym „Laguna” po rzece Odrze. Zgodnie z planem w imprezie wzięli udział emeryci i renciści stowarzyszeni w naszym Kole wraz ze swoimi wnukami.

Rejs połączono z wcześniejszym dniem dziadka i z okazji minionego „Dnia dziecka”. W rejsie wzięli również udział na nasze zaproszenie czynni funkcjonariusze policji z KPP w Nowej Soli wraz ze swoimi pociechami. W sumie w rejsie wzięło udział 86 uczestników w tym 40 dzieci w wieku od 3 m-cy do 15 lat. Rejs przebiegał na trasie Nowa Sól – Siedlisko – Nowa Sól i trwał w sumie prawie 3 godziny. Podczas rejsu podziwiano przyrodę doliny Odry oraz ruiny XVII wiecznego zamku w Siedlisku, o którym historię jego budowy i związane z nim legendy opowiedział uczestnikom rejsu kol. Eugeniusz Filipowicz, co spotkało się z dużym zainteresowaniem tak dzieci jak i dorosłych.

W trakcie rejsu biorące w nim udział dzieci otrzymały z rąk kapitana statku „Dyplomy wilka rzecznego”. Kapitan statku dotykał każdego młodego uczestnika rejsu wiosłem w ramię i nadawał mu tytuł „wilka rzecznego”.

Po powrocie do portu w Nowej Soli wszyscy uczestnicy udali się do „Parku Krasnala” gdzie dla wszystkich przygotowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w pieczeniu kiełbasek, a po „wzmocnieniu się jadłem i napitkiem” ruszyły do zabawy po całym parku. Impreza trwała do godz. 20.00 , a z zebranych informacji od uczestników wynika, iż bardzo byli zadowoleni z jej organizacji i przebiegu.

Tekst: Eugeniusz Filipowicz
Zdjęcia : Eugeniusz Filipowicz