ZEBRANIE KOŁA NR 1

Uroczyste zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 SEiRP w Zielonej Górze.

W dniu 19 października 2019 r. odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze połączone z wyróżnieniem najbardziej zasłużonych i aktywnych członków Koła  Nr 1 naszego Stowarzyszenia oraz jubilatów . Impreza ta była wyjątkowa , ze względu na obchodzenie w tym roku 100 rocznicy powstania Policji. W zebraniu oprócz członków Koła uczestniczyli  zaproszeni goście w osobach: Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP Jana Papisa i Prezesa Koła Nr 2  Barbary Krystyny Milej. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła Nr 1 Leszek Juszczak.

Po złożeniu obszernego sprawozdania z działalności Koła za rok 2019  Prezes Koła Nr 1 poprosił zaproszonych gości z ZO  do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych działaczy i członków Koła. Były odznaki „ Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP „ , Odznaki „ Za zasługi z Dyplomem” i Dyplomy uznania  nadane przez Zarząd Główny w Warszawie. W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył kol. Zbigniew Bartkowiak. Po części oficjalnej zebranie zakończyła uroczysta kolacja i…  wspomnienia koleżanek i kolegów z okresu wspólnej pracy zawodowej .

Tekst: Z. Kobryń – rzeczn. pras.
Zdjęcia: M. Kowalaszek