ZEBRANIE OPŁATKOWE ZO SEiRP w ZIELONEJ GÓRZE

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia na zakończenie roku, odbyło się zebranie pod  nazwą „opłatkowe” w którym brał udział Kapelan zielonogórskiej Policji  ksiądz kanonik Leszek Kazimierczak. Zebranie te odbyło się w dniu 13 .XII. 2019 r. od godz. 11.oo  na terenie  „ Gwardii” przy ul. Strzeleckiej 22. W zabraniu uczestniczyli Prezesi wszystkich 10 Kół  terenowych oraz zaproszeni goście; Z-ca Komendanta Miejskiego Policji  nadkom. Krzysztof Gajda,  kapelan Policji ksiądz Leszek Kazimierczak, Prezes Stowarzyszenia „ Bezpieczne Miasto” Dariusz Jamroz, Prezes KS” Gwardia” Jerzy Karwecki . Zebranie prowadził Prezes ZO Jan Papis, który przedstawił porządek zebrania i jako punkt pierwszy  : to dekoracja i wręczenie odznak honorowych dla czterech Prezesów Kół za aktywność i zasługi dla SEiRP . Wśród wyróżnionych znaleźli się : Zdzisław Buczkowski, Andrzej Weiss, Tadeusz Trzos, Józef Pieńkowski i Robert Wołoszyn.       

Następnie były życzenia świąteczne, składane dla wszystkich emerytów i ich rodzin przez Prezesa Jana Papisa i księdza Kapelana Leszka Kazimierczaka.

Podczas zebrania, Zarząd Okręgowy naszego Stowarzyszenia  zatwierdził jednogłośnie kandydaturę Kol. Elżbiety Czerwińskiej na skarbnika Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze w miejsce Kol. Danuty Stańczyk.

Zebranie na wniosek Prezesa Jana Papisa i za zgodą Kol. Bogdana Michalaka z Koła w Krośnie Odrz. zaakceptowało pomysł wystąpienia,  z formalnym wnioskiem o wpis do Księgi Honorowej długoletniego Prezesa Koła ze stażem od 17 listopada 1990 roku ( nieprzerwanie do chwili obecnej)i wywiązującego się ze swoich obowiązków wzorowo.

Zebranie opłatkowe zakończono : wspólnym wigilijnym obiadem na którym podano tradycyjnie : czerwony barszczyk, krokiety , pierogi i dania rybne w postaci smażonego karpia, śledzi w oleju z cebulką, a na deser ciasto.

 Tekst: Zbigniew Kobryń ,
Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński