ZAPROSZENIE DLA PAŃ

Z

Serdecznie zapraszamy Panie zrzeszone w Kole nr 2 SEiRP                   na spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet do RaBarBaru – bistro na Uniwersytecie Zielonogórskim al. Wojska Polskiego

w dniu 6 marca 2020r.  (piątek) godz. 16:00.

„Chociaż czas tak szybko, mija można jeszcze nawywijać”                     – powiedziała na scenie Irena Bartel, inspirując publiczność do wspólnej zabawy. Niech ten cytat Drogie Panie, będzie także dla Was zachętą do udziału w naszym  tegorocznym damskim spotkaniu.         
 Z a p r a s z a m y ! ! !

Zgłoszenia przyjmowane są w ramach dyżurów (wtorek godz. 10-12) oraz przez Barbarę Milej tel. 605 341 236 – do dnia 2.03.2020r.

Udział własny – 10 zł/osoba