WYCIECZKA NA KUJAWY

  „ANDRZEJKI 2020- Elite Trib***

                       (Wyjazd zorganizowany przy zachowaniu wszystkich zaleceń WHO w okresie zagrożenia C – 19 )  

                                KUJAWY

       Biskupin – Wenecja – Toruń –  Golub Dobrzyń

SKANSEN W BISKUPINIE  –  ZAMEK DIABŁA WENECKIEGO  I  MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ W WENECJI – ZAMEK KRZYŻACKI W GOLUBIU DORZYNIU –   TORUŃ: JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST  W  EUROPIE

Termin: 27.11 – 30.11.2020 r.                                                                     
Dzień 1.(piątek 27.11): zbiórka uczestników w Zielonej Górze godzinie 05.00, Zielona Góra , ul. Partyzantów –  pod Komendą Policji. Wyjazd w kierunku Biskupina. Przyjazd i zwiedzanie. Biskupin  to niewielka miejscowość w środkowo-północnej Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Tym co przyciąga tu setki tysięcy turystów każdego roku jest usytuowana na niewielkim półwyspie (niegdyś wyspie) częściowo zrekonstruowana ufortyfikowana prehistoryczna osada. Odkrył ją w 1933 roku rolnik, a całą sprawę nagłośnił miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer. Wkrótce potem znaleziskiem zainteresował się profesor archeologii z Poznania, a rok później rozpoczęto pierwsze wykopaliska. W czasie prac odkryto ufortyfikowaną osadę związaną z tzw. kulturą łużycką, pochodzącą z przełomu epoki brązu i żelaza (XIV-V wiek p.n.e.). Badania dendrologiczne zachowanego drewna wykazały, że gród powstał prawdopodobnie na przełomie 738-739 roku p.n.e. Wtedy to tysiące ściętych drzew, głównie dębów przetransportowano na wyspę i rozpoczęto budowę pierwszych domostw. Osada otoczona została ziemno-drewnianym wałem o szerokości 3-4 metry i wysokości dochodzącej nawet do 6 metrów. Składał się on z trzech rzędów drewnianych skrzyń wypełnionych gliną, ziemią i kamieniami. W wale znajdowała się brama, do której ze stałego lądu prowadził szeroki na 3 i długi na 250 metrów most. Przybywający nim przybysze pozostawali przez cały czas w zasięgu rażenia schowanych za umocnieniami obrońców grodu. Na zewnątrz wybudowany został także falochron składający się z wielu rzędów ukośnie wbitych pali. W osadzie wytyczono 13 równoległych ulic pomiędzy którymi postawiono przeszło setkę przylegających do siebie domów. Tak dokładny obraz grodziska uzyskany został dzięki odsłonięciu niemal kompletnie zachowanych w podmokłym środowisku drewnianych konstrukcji osady. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Europie – w którym znajdują się pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Obiekty te są cyklicznie poddawane przebudowom wynikającym z najnowszych odkryć naukowych. W sąsiedztwie osady znajduje się także pawilon muzealny ze stałą ekspozycją obrazującą życie pradawnych mieszkańców Biskupina.

 Przejazd do Wenecji. Zapoznanie się z ruinami zamku Diabła Weneckiego i jego postacią. Mikołaj Chwałowic, Mikołaj z Wenecji, Diabeł Wenecki, Krwawiec (ur. ok. 1330, zm. między 15 maja a 14 września 1400) – możnowładca wielkopolski, sędzia ziemski kaliski. Pochodził z rodu Nałęczów. Był synem Chwała Białego z Chomiąży. W latach 1365- 1377 sprawował urząd kasztelana nakielskiego[2]. W 1381 roku król Ludwik Węgierski mianował go sędzią kaliskim. Mikołaj z Wenecji jako sędzia zasłynął z tego, że jako pierwszy wprowadził w polskim prawie rozróżnienie daty dokonania czynności prawnej i daty wystawienia dokumentu. Mikołaj z Wenecji aktywnie uczestniczył w wojnie Grzymalitów z Nałęczami. Stojąc na czele swoich oddziałów wielokrotnie pustoszył dobra arcybiskupów gnieźnieńskich na Pałukach, przez co wszedł w konflikt z metropolitą Bodzantą. Z powodu bezwzględności wobec przeciwników politycznych nazywany był Krwawym Diabłem lub Diabłem weneckim. Jego srogość w stosunku do poddanych spowodowała nazwanie go „polskim Draculą”.   Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji – jedna z dwóch takich ekspozycji w Europie. Przejazd do Golubia Dobrzynia. Zakwaterowanie w „Hotelu Zamkowym” . Wypoczynek. „Wieczór „Andrzejkowy”  w miejscowej restauracji. Program poniżej. Nocleg.

Dzień 2(sobota 28.11): śniadanie. Zwiedzanie sławnego zamku w Golubiu Dobrzyniu.

Zamek murowany rozpoczęto budować między latami 1304-1306 z inicjatywy krzyżackiego – pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Zamek w latach 1329-1333 trzykrotnie (i bezskutecznie) próbował zdobyć Władysław Łokietek. W 1410 roku zamek został zajęty przez rycerstwo polskie i przekazany przez króla Władysława Jagiełłę w zarząd rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Jednak wkrótce zamek został zajęty przez wspomagające Krzyżaków oddziały Zakonu Kawalerów Mieczowych, co spotkało się kontrakcją oddziałów polskich, które jesienią 1410 roku pod wodzą starosty bydgoskiego Dobiesława Puchały herbu Wieniawa pobiły pod zamkiem  przeważające liczebnie wojska inflanckie. Po podpisaniu I pokoju toruńskiego w 1411 roku zamek zwrócono Krzyżakom. Podczas wojny golubskiej w 1422 roku wojska polskie po ostrzale artyleryjskim z 14 dział rozpoczętym 20 sierpnia zdobyły miasto, a następnie w dniu 26 sierpnia zdobyto szturmem zamek; w trakcie szturmu śmierć poniósł komtur. W wyniku ostrzału artyleryjskiego wojsk Jagiełły zamek był poważnie uszkodzony. Po jego odzyskaniu przez Krzyżaków więziono w nim dwóch polskich jeńców, którzy jednak zbiegli z zamku, o czym wiadomo z listu komtura toruńskiego z lata 1423 roku. Zamek po zniszczeniach był odbudowywany jeszcze w latach 14331449. Po zakończeniu wojny na podstawie II pokoju toruńskiego z 1466 roku włączono go do Królestwa Polskiego przeznaczając go na siedzibę starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W 1511 roku na polecenie Zygmunta Starego zamek został wyremontowany. W latach 1616–1623 przebudowany na polecenie siostry króla Zygmunta III Wazy królewny Anny Wazówny, która objęła starostwo golubskie – dodano wtedy m.in. późnorenesansowe attyki, budynek na przedbramiu, zmieniono kształt okien i dodano wieżyczki w narożach. Tutaj po raz pierwszy wyhodowano w Polsce tytoń, który sprowadzono z Turcji. W 1623 roku w Golubiu przebywał król Zygmunt III Waza. Zniszczony w 1655 roku w czasie wojen szwedzkich. Na początku XVIII wieku wyremontowano wnętrza. W czasie wojen napoleońskich w zamku mieścił się lazaret. Uszkodzony w 1842 roku oraz w 1867 gdy huraganowy wiatr zawalił częściowo attyki. Legenda opowiada o długich lochach pod zamkiem i systematycznym ukazywaniem się turystom Białej Damy. Po zwiedzaniu czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
śniadanie. Przejazd do Torunia. Zapoznanie się z miastem pod okiem miejscowego przewodnika: Toruń – jednego z najpiękniejszych miast  Europy w swojej klasie, przyjazd  na parking –  nad Wisłą.  Spotkanie z przewodnikiem toruńskim  przy Bulwarze Filadelfijskim.

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem : informacja o mieście przed pomnikiem kotwicznym,  wejście do miasta przez sławną Bramę Klasztorną, historia  Krzywej  Wieży: kto ją wybudował  (?) –  legendy i fakty, zapoznajemy się z  gotyckim Kościołem NMP,  tajemnica księżniczki Anny Wazówny,  spacer po Rynku Starego Miasta, zabytkowe kamieniczki, Ratusz Miejski, pomnik Mikołaja Kopernika, poznajemy legendy o flisaku i o toruńskich kotach, Dom Mikołaja Kopernika, informacja o miejscu narodzin  Mikołaj Kopernik, gdzie znajduje się największy średniowieczny dzwon (?), zapoznanie się z zabudową Katedry św. św. Janów. Toruński osiołek. Przejście do Muzeum Podróżników Tony Halika. Zwiedzanie pięknej ekspozycji przybliżającej nam  wyprawy sławnego podróżnika. Ekspozycja ukazuje pamiątki z całego świata przywiezione przez Tony Halika i Elżbietę Dzikowską. Czas wolny w Toruniu. Wyjazd do Zielonej Góry. Powrót do Zielonej Góry w godzinach wieczornych.

Organizator zapewnia: transport autokarem turystycznym, zakwaterowanie w „Hotelu Zamkowym”  pokojach 2 osobowych, 2 śniadania 1 obiadokolacja ( hotel mieści się w samym gotyckim  zamku, powoduje to wrażenie przeniesienia się w epokę średniowiecza), „Wieczorek Andrzejkowy”, ubezpieczenie NW, pilota na całej trasie, bilety wstępów, przewodników miejscowych.

„Wieczór Andrzejkowy” – uroczysta kolacja, dania na ciepło, sałatki, dania na zimno, pieczywo,  kawa, herbata, poczęstunek alkoholowy, napoje, muzyka elektroniczna w tle, konkurs Fundacji „Polonia”, stoliki po 4 do 6 osób.

UWAGA:  wyjazd zorganizowany przy zachowaniu wszystkich wskazówek WHO dotyczących organizacji  turystyki w okresie zagrożenia  C- 19.

Zalecenia WHO:
– zdezynfekowane filtry klimatyzacji w autokarze,
– każdy uczestnik w chwili wyjazdu będzie miał zmierzoną temperaturę,
– każde wyjście z autokaru ( toalety, zwiedzanie) odbywa się w maseczkach, po każdym wyjściu z autokaru wracamy i  dezynfekujemy ręce środkiem antybakteryjnym,
– miejsce zakwaterowania i wyżywienia wolne od C – 19,
– pokoje w miejscach zakwaterowania od 1 do 4 osobowych.                                                               
Koszt na osobę: ok. 625 PLN ( w cenie „wieczorek andrzejkowy” z dodatkowymi potrawami i muzyką mechaniczną)

Koszty dodatkowe  dla zainteresowanych i do wyboru przez Zarząd:
– zwiedzanie Skansenu w Biskupinie:   8 i 10 PLN,
– zwiedzanie ruin Zamku Diabła Weneckiego i Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji: 10 PLN,
– zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Golubiu Dobrzyniu: 14 PLN,
– zwiedzanie Torunia z miejscowym przewodnikiem i Muzeum Podróżników Toni Halika: 15 PLN,
– możliwość zwiedzenia i uczestnictwa w lekcji pieczenia pierników toruńskich w „Żywym Muzeum Piernika” – wspaniała zabawa: 24 PLN


Liczba osób biorących udział w wycieczce wynosi 30.
Chętnych prosimy o kontakt z :

Bożeną Szykowną : tel.507 185 680 lub osobiście w biurze stowarzyszenia w każdy wtorek miesiąca w godz. 10-12.

OSOBY UPRAWNIONE MOGĄ OTRZYMAĆ 50% DOFINASOWANIA.