PISMO PREZESA ZG SEiRP

Oświadczenie         Ja …………………………., (imię, nazwisko, adres) oświadczam, że będąc uczestnikiem programu grupowego ubezpieczenia na życie SEiRP 2016 otrzymałam/łem na adres domowy ……………………. (dokładna data, bądź sam miesiąc i rok […]