Uroczyste spotkanie członków Koła SEiRP w Żarach

W dniu 3 listopada 2020 r. w wynajętej świetlicy działkowej , przy zachowaniu  szczególnych środków ostrożności  związanych z COVID 19 ( maseczki i utrzymanie odległości 1,5 m ) odbyło się uroczyste spotkanie członków  Koła SEiRP  w Żarach.
Podczas spotkania Prezes Koła w Żarach  Robert  Wołoszyn poinformował przybyłych członków    o ufundowaniu banera naszego Stowarzyszenia dla Koła w Żarach.  Ponadto z okazji  XXX – lecia utworzenia  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  wręczył  przyznane przez Zarząd  Główny  SEiRP w Warszawie  odznaczenia i  „Dyplomy uznania” niżej  wymienionym członkom:
 –  Dudek Henryk
  –  Lepko  Romuald
–  Baumgarten  Józef
–  Tokarz  Romuald     

Spotkanie  odbyło się w miłej  i sympatycznej  atmosferze przy kawie i ciastkach.

Tekst:Marek Wołoszyn