LIST ZDZIAŁAWA CZARNECKIEGO

Warszawa, dnia 11.06.2021 r. L.dz.10/111/2021 CzłonkowieStowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych(za pośrednictwem ZO SEiRP) Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Wkrótce minie rok od podjęcia w dniu 30 czerwca 2020 r. przez […]