WALNE ZEBRANIE ZARZĄDU SEiRP w Zielonej Górze

W dniu 20 października 2021 r , po dłuższej przerwie związanej z COVID 19 odbyło się Walne zebranie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze. W zebraniu uczestniczyło 25 osób ( wszyscy Prezesi Kół terenowych ). Na tym zebraniu dokonano wręczenia wyróżnień związanych z ubiegłorocznymi obchodami XXX – lecia istnienia naszego Stowarzyszenia. Z uwagi na stan zdrowia Prezesa Jana Papisa zebranie otworzył I Wiceprezes Eugeniusz Czerwiński , a prowadziła je Barbara Krystyna Milej. Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad. Protokółował i wykonywał zdjęcia – sekretarz ZOO Zbigniew Kobryń. Bardzo miłym akcentem ,było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym działaczom naszego Zarządu.

Ponadto Zarząd przyjął po jednomyślnym głosowaniu 3 Uchwały. Zebranie zakończyło się wspólnym rodzinnym obiadem.

Tekst i Zdjęcia:
Zbigniew Kobryń