WALNE ZABRANIE ZOO SEiRP

W dniu 11.02. 2022 r. w Zielonej Górze w Sali Laboratorium Językowego KWP przy ul. Strzeleckiej odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021 Zarządu Oddziału Okręgowego.

Zebranie otworzył Prezes Eugeniusz Czerwiński , a prowadziła I Wiceprezes Barbara Milej. Uczestnikami zebrania byli Prezesi Kół terenowych , Komisja Rewizyjna, Prezydium Zarządu oraz zaproszeni goście w osobach Honorowego Prezesa Zarządu Jana Papisa i Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie wlkp. Zygmunta Magniewskiego, który oficjalnie wręczył list gratulacyjny i upominek Honorowemu Prezesowi J. Papisowi za długoletnią współpracę. Przedstawiona r została również Uchwała Nr 1 ZG SEiRP o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszenia.