23 ZOT KRYMINALNYCH 2022r

UWAGA!!

Osoby chętne proszone są o dokonanie do 07 czerwca 2022r  kwotę 220 zł bez spania ze spaniem 320 zł w biurze stowarzyszenia lub na konto:

Eugeniusz Czerwiński
65-027 Zielona Góra
ul. Akacjowa 12/6

05 1090 1535 00000000 5305 0015
Tel.kontaktowy

607 572  234 – Eugeniusz Czerwiński

Emeryci i renciści policyjni mogą liczyć na dofinasowanie.