JUBILEUSZU CIĄG DALSZY

W uroczystości  Srebrnych Godów – przedstawionych w moim wcześniejszym artykule – nie wszyscy zaproszeni członkowie Stowarzyszenia mogli uczestniczyć. Wiadomo, że nie zawsze możemy przewidzieć, co los nam wywinie, co stanie na przeszkodzie i spowoduje, że nie będziemy tam, gdzie zaplanowaliśmy, że nie będzie nam dane skorzystać z otrzymanego zaproszenia. Takich osób zebrało się całkiem spore grono. Grono zacne, szanowane, zasłużone dla  Stowarzyszenia w jak najlepszym znaczeniu tego słowa. Dla nich i z ich udziałem, Zarządy Koła Nr 1 i Nr 2 SEiRP zorganizowały wspólne uroczyste posiedzenie. Odbyło się ono w Uniwersyteckiej Palmiarni w dniu   23 października 2015 roku. W scenerii bliskiej tropikom, zaproszonym gościom – w podziękowaniu za pracę na rzecz Stowarzyszenia – zostały wręczone odznaki, medale okolicznościowe oraz dyplomy uznania. Aktu tego  dokonali Jan Papis – Prezes Zarządu Okręgu i komisarz Maciej Sałek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji.

Wypada zaznaczyć, iż wśród odznaczonych „Medalem XXV-lecia SEiRP” znalazła się Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze – instytucja życzliwa swoim emerytom, pomagająca i wspierająca naszą działalność.  Jedna z nielicznych jednostek Policji, która ma na swoim terenie ponad ¼ wszystkich emerytów Policyjnych województwa i trzy Koła Stowarzyszenia, liczące ponad 600 członków, a ponadto Klub Tkactwa Artystycznego „Anna”. Odznaczenie odebrał komisarz Sałek.

„Medalem XXV-lecia SEiRP” uhonorowano również Prezesa Zarządu Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia”. Pan Jerzy Karwecki dał wiele dowodów na to, że jest sympatykiem i przyjacielem Stowarzyszenia. Wielokrotnie udzielał nam rzeczywistej pomocy i wsparcia przy organizowaniu w „Gwardii”  licznych imprez czy spotkań służbowych. Dziękujemy Panie Prezesie i nieskromnie liczymy na dalszą współpracę, przychylność i zrozumienie potrzeb.

Główną część uroczystości zakończył tym razem toast. Za zdrowie i pomyślność  obecnych, za Stowarzyszenie i jego członków, za przyszłość  – oby jak najlepszą dla wszystkich emerytów i rencistów.

Potem było już bardziej kameralnie. Prezentacja multimedialna o działalności,  wspomnienia z czasów minionych i planowanie najbliższej przyszłości. A będzie ona taka, że Zarząd Koła nr 2 zorganizuje 20 listopada, w tym samym miejscu,  kolejne spotkanie. Również z osobami godnymi najwyższego szacunku,                 z naszymi Jubilatami i Seniorami.  Ale o tym później …

Tekst: Zofia Der

Zdjęcia : Eugeniusz Czerwiński