DRODZY DARCZYŃCY

 Pomoc finansową możne otrzymać osoba w związku z :

  1. trudną sytuacją życiową;
  2. skutkami katastrof i klęsk żywiołowych;
  3. działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. promocją i ochroną zdrowia;
  5. działalnością na rzecz kultury, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SE i RP.

UWAGA:
Wskazany jest udział wnioskodawcy w programie OPP.