DZIEŃ SENIORA

Znów jesieni przyszła pora.

        Z nią, jak zwykle, Dzień Seniora

 

W kalendarzu znajdują się co najmniej 3 daty, które mogą stanowić okazję do celebrowania i obchodów dojrzałego i starszego wielu:

  • 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
  • 20 października – Europejski Dzień Seniora,
  • 14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora.

I to jest przyczynek, dla którego Koło nr 2 SEiRP , właśnie jesienią, organizuje spotkania z Seniorami i Jubilatami. Tegoroczne odbyło się 18 listopada w Auli – Palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przybyło około 60 osób, w tym najbardziej szacowne grono – nasi Seniorowie  oraz Jubilaci obchodzący okrągłe rocznice urodzin.  Były listy gratulacyjne z życzeniami, uściski,  a nawet cmoki     w policzek. Seniorki otrzymały urocze bukieciki  kwiatowe. Doniosłość momentu podkreśliła muzyka  –  „Sto lat” dedykowane tym, którym  w kalendarzu życia przybył kolejny rok, ten jubileuszowy.

Dźwiękiem melodyjnej „Ciszy”, która zwyczajowo towarzyszy momentowi pożegnania na zawsze odchodzących kolegów (niestety – coraz częściej i  za wcześnie), tym razem przywołaliśmy pamięć o Tych, których już nie spotkamy, którzy tego roku nas opuścili. Dla Nich była postawa „na baczność” i minuta ciszy …

Spotkanie było wprawdzie „z okazji”, jak zaznaczyłam na wstępie. Ale przy okazji przedstawione zostały zebranym informacje organizacyjne, m.in. dot. realizacji planu pracy Zarządu Koła w bieżącym roku.

Wręczono także legitymacje  nowym członkom Stowarzyszenia. Mile witamy Ich w naszym gronie. Liczymy na aktywność i wniesienie nowych pomysłów oraz integrację ze starszymi kolegami.

Tekst: Zofia Der
Zdjęcia; Eugeniusz Czerwiński