PILNIE POTRZEBNA KREW

APEL !!!

Nasz kolega Grzegorz Kawka jest ciężko chory i przebywa w zielonogórskim szpitalu. Pilnie jest mu potrzebna krew  „B” Rh minus   lub „O” Rh minus. Chętnych ofiarodawców prosimy o zgłoszenie się do szpitala Zielonogórskiego na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. O oddani krwi pobrać zaświadczenie i przekazać lekarzowi lub Jurka Stańczyka tel.502 592 686.