POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

W Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy ul.Partyzantów 40 w każdą środę w godzinach 15:00 – 18:00 oraz w każdy piątek w godzinach 8:00 – 11:00 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem”.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM we współpracy z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze oferuje bezpłatne, specjalistyczne doradztwo prawne i psychologiczne osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Oferta specjalistycznych form pomocy :
–    bezpłatne porady prawne świadczone przez radcę prawnego i adwokata;
–    bezpłatne konsultacje psychologiczne – umawiane jako indywidualne sesje;

Pomoc skierowana jest do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, które ucierpiały m.in. w wyniku:
–    uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym;
–    gróźb karalnych, mobingu, stalkingu, zniesławienia;
–    gwałtu, wykorzystywania seksualnego;
–    przemocy fizycznej i psychicznej;
–    uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;
–    niealimentacji;
–    oraz innych.