PRZEKAŻ 1%

DRODZY DARCZYŃCY

PRZEKAŻCIE

images

należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formie PIT za 2015r stosownego wniosku na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

nr KRS : 0000043188

Numer rachunku bankowego SEiRP jako organizacji pożytku publicznego:

15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

Dziękujemy