ŚWIĘTO POLICJI LUBUSKIEJ

Uroczystości wojewódzkie Święta Policji, tym razem odbyły się  19 sierpnia 2016 r. w Międzyrzeczu. Uroczystość ta połączona została z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

.Gospodarzem uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Janiak, a wśród zaproszonych gości byli : z-ca Komendanta Głównego Policji insp Jan Lach wicewojewoda lubuski Pan  Robert Paluch, marszałek województwa Pani  Elżbieta Polak, przedstawiciele władz wojewódzkich, instytucji  , zaprzyjaźnionych organizacji, bratniej policji z Niemiec oraz licznie zgromadzonej rzeszy społeczeństwa .

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele naszego Zarządu Okręgowego SEiRP w osobach : Prezesa Jana Papisa i I Wiceprezesa Eugeniusza Czerwińskiego. którzy uroczyście przekazali na ręce Komendanta Woj. Policji list gratulacyjny  z okazji obchodów lubuskiego święta  Policji.

Podniosłym momentem tego święta było przekazanie sztandaru przez insp. Jana  Lacha z KGP  dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, a ufundowanego przez społeczeństwo.

 

Tekst : Zbigniew Kobryń

Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński