ŚWIĘTO POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 28 lipca 2017 na placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze – garnizon zielonogórskiej Policji obchodził uroczyście 97 -rocznicę powstania Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Miejski Policji podinsp. Piotr Fabijański, który powitał gości przybyłych w osobach Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosława Janiaka, przedstawicieli Urzędu Wojewody. Urzędu Miasta, jednostek administracyjnych i wojska oraz licznie zebranych mieszkańców Zielonej Góry. Były odznaczenia dla najlepszych policjantów, awanse i nagrody pieniężne. W uroczystościach udział wzięli licznie przybyli emeryci policyjni , a nasz Zarząd Okręgowy SEiRP reprezentowali : Barbara Milej, Ewa Kowalaszek i Eugeniusz Czerwiński. Miłym akcentem było złożenie życzeń Komendantowi Miejskiej Policji Piotrowi Fabijańskiemu z okazji święta policji  i wręczenie mu listu gratulacyjnego od wszystkich emerytów policyjnych. Na zakończenie uroczystości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu orkiestry dętej, która wykonała szereg melodii znanych i lubianych, za co otrzymała gromkie brawa.

Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

   
                                                                          Tekst: Zbigniew Kobryń
                                                                          Foto :Eugeniusz Czerwiński