ZAWIADOMIENIE

                                  Z A W I A D O M I E N I E

o  VIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów SEiRP w Zielonej Górze   w dniu 24 kwietnia  2018 r o godzinie 11,00

Na  podstawie § 36 pkt. 1,2 4  Statutu zwołuje się VIII zwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych.  Zjazd obędzie   się w dniu   24 kwietnia  2018 r o godzinie 11,00  w sali konferencyjnej Laboratorium Językowego Policji w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 22.

W zjeździe udział biorą: Prezesi poszczególnych kół terenowych, wybrani delegaci na zjazd, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,  Przewodniczącą Klubu „ANNA”.

Po zakończeniu obrad  przewidziany jest   wspólny posiłek.

                                                                              

                                                                   Prezes    ZO                                                                  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
                                                                w Zielonej Górze

                                                                          Jan Papis