ZBIERAJ INFORMACJĘ

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW
i RENCISTÓW POLICYJNYCH
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ZARZĄD OKRĘGOWY
ul. Szkolna 30/38
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
Zespół do ds. Ochrony Dóbr Osobistych Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych działający przy Zarządzie Okręgowym SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących wypowiedzi we wszelkich mediach przedstawicieli rządzących, zawierające słowa godzące w naszą cześć i godność osobistą, np. cyt. „Oprawcy, Kaci, Bolszewiccy sługusy, Szpiedzy”, itp. słownictwo.
Informacja winna zawierać: treść informacji, datę, miejsce publikacji, nazwa programu lub nazwa artykułu oraz osobę, która wypowiadała zacytowane lub zbliżone podobne słownictwo, które zacytowano wyżej.
Dane te są niezbędne do opracowania wzoru pozwu o naruszenie dóbr osobistych (art. 30 Konstytucji RP, art. 23 Kodeksu Cywilnego).
Zachęcamy wszystkich chętnych do dochodzenia na drodze cywilno prawnej ochrony czci i godności osobistej – w jeszcze normalnych Sądach.
Ps.
Informacje proszę przesyłać na skrzynkę e-mail: sierp.pt@onet.pl
– z dopiskiem „Dla Zespołu”
Za zespół:
Wojciech Trzciński